Tawhîd-ul-Hâkimiyyah – en fjärde sorts Tawhîd?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (30/328)

Fråga: Vissa menar att det finns fyra sorters Tawhîd där Tawhîd-ul-Hâkimiyyah är den fjärde grenen. Stämmer det?

Svar: Tawhîd har inte fyra grenar; den har tre grenar, konstaterar de lärde. Tawhîd-ul-Hâkimiyyah inkluderas till Tawhîd-ul-´Ibâdah. Till Tawhîd-ul-´Ibâdah hör styre med Allâhs föreskrift. Bön, fasta, allmosa, vallfärd och styre med Allâhs föreskrift hör till Tawhîd-ul-´Ibâdah.