Du är som din vän – Dialog mellan an-Nadjmî och al-Halabî