at-Tuwaydjirî om Ahl-ul-Bid´as drag och kännetecken