9. Varning för felaktiga påståenden om kunskap och Qur’ânen