al-Khatîb al-Baghdâdî om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a