Abûl-´Abbâs al-Qurtubî om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a