Sâlih Âlush-Shaykh om demonstrationer, protester och strejker