´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh om kallelse via visor, pjäser och skådespel