´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh Âlush-Shaykh om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a