6. Motivering till spridning av kunskap och vägledning till godhet