´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a