Sâlih Âlush-Shaykh om kallelse via visor, pjäser och skådespel