al-Hârithî om demonstrationer, protester och strejker