at-Tuwaydjirî om kallelse via visor, pjäser och skådespel