8. Personligheter vilkas fundamentala fel de lärda har varnat för