7. Grupper och sekter vilkas fundamentala fel de lärda har varnat för