Sâlih Âlush-Shaykh om förhållandet till makthavarna