Hamûd at-Tuwaydjirî om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a