Ishâq bin Muflih al-Maqdisî om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a