Rabî´ al-Madkhalî om kallelse via visor, pjäser och skådespel