2. Varning för utelämning av Sunnah och anammande av innovationer och sekter