Ljus kastade över al-Balkhîs version av “al-Fiqh al-Akbar”