Imâm Ibn Abî Hâtim ar-Râzî (d. 327) sade:

"Vår dogm och vårt val är att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och efterföljarna efter dem, hålla fast vid dogmen som has av Ahl-ul-Athar, däribland Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm och ash-Shâfi´î, och vidhålla Qur'ânen och Sunnah. Vi tror på att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse." (Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 184)

Information

Hemsidan är avsedd att främst fungera som de lärdas språkrör. Artiklar till hemsidan översätts kontinuerligt från arabiska böcker, kassettband och muntliga intervjuer med lärda. Dessa publiceras sedan i ocensurerat format på hemsidan. Vissa tillägg kan göras i form av fotnot eller dylikt, men är då också något som förtydligats.