Skillnaden mellan Salafî och Murdji’î

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

Dhamm-ul-Irdjâ’, sid. 29-30

Om du vet vad Irdjâ’ är för något, är det lätt för oss att känna igen en Murdji’î och den som förtjänar att kallas för det. Nedan följer rapporteringar från Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) som klargör saken. Shaybân sade till Ibn-ul-Mubârak:

Abû ´Abdir-Rahmân! Vad anser du om en person som horar och dricker sprit? Är han troende?” Ibn-ul-Mubârak svarade: ”Jag utesluter inte honom ur tron.” Han sade: ”Har du blivit Murdji’î på äldre dar?” Ibn-ul-Mubârak svarade: ”Abû ´Abdillâh! Murdji’ah godkänner inte mig. Jag säger att tron stiger. Det säger inte Murdji’ah.”1

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (rahimahullâh) sade:

Ahl-us-Sunnah säger att tron består av vetskap, tal och handling. Den som säger att tron består av tal och handling har tagit ett fast grepp, och den som säger att tro består av enbart tal utan handling befinner sig på hal is. Han vet inte om hans bekräftelse accepteras eller avvisas till följd av hans synder.”2

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

Jag frågade Ahmad om personen som säger att tron stiger och sjunker. Han sade: ”Han har ingenting med Irdjâ’ att göra.”3

al-Barbahârî sade:

Den som säger att tron består av tal och handling, och att den stiger och sjunker, har lämnat Irdjâ’ till fullo, från början till slut.”4

Det bevisar vem som förtjänar att bli kallad för Murdji’î, nämligen den person som utesluter handling ur tron och menar att den varken stiger eller sjunker. Han är Murdji’î. Den som tycker annorlunda och anser att tron består av tal, handling och tro, att den stiger med lydnad och sjunker med synder, är Salafî som inte har något med Irdjâ’ att göra på något som helst sätt.

1Musnad Ishâq bin Râhûyah (1266).

2as-Sunnah (818) av ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

3as-Sunnah (3/581) av al-Khallâl.

4Sharh-us-Sunnah.