Skadligare än Mu´tazilah

Kullâbiyyah och Ash´ariyyah visar att de avvisar Mu´tazilah och försvarar Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Jag har redan tagit upp något om deras dogm om Qur’ânen och egenskaperna. Deras dogm om Qur’ânen är förvirrande. De säger att Qur’ânen är inte på arabiska och att den är en evig egenskap1. De anser att den arabiska komponeringen är skapad.

De säger att tron består av bekräftelse. Enligt deras fundament är han som bekräftar med hjärtat, till skillnad från munnen, troende på grund av två orsaker:

1 – Grunden till tron, enligt dem, är kännedom. Detsamma sade Djahm.

2 – Talet är, enligt dem, en innerlig betydelse. Enligt dem har han som bekräftat också talat.

Enligt Ahl-ul-Athar består tron av tal och handling, den stiger och den sjunker. Hela världens lärda som följer Qur’ânen och Sunnah anser samma sak. Våra meningsmotståndare säger tillsynes det vi säger, men enligt dem kan bekräftelse varken stiga eller sjunka. Det vill säga tron.

Enligt Mu´tazilah är namnet inte den namngivne. Enligt är Ahl-us-Sunnah är namnet den namngivne, sade flera imamen däribland ash-Shâfi´î och al-Asma´î. Enligt al-Ash´arî är namnet som vi är oense om varken den namngivne eller någon annan.

Enligt Mu´tazilah är innehållet innanför bokomslaget, det som memoreras i brösten och det som läses av läsaren Qur’ânen – och allt det är skapat. Enligt Ahl-us-Sunnah är det den oskapade Qur’ânen. Enligt al-Ash´arî är den skapad och ett uttryck från Honom.

Många från hans dogm säger tillsynes och generellt det Ahl-us-Sunnah säger, men själva förklaringen och detaljeringen går tillbaka till Mu´tazilahs dogm. Den olärde accepterar det han visar för honom, medan den lärde avslöjar honom då han har erfarenhet av honom. De vållar större skada än Mu´tazilah. Ty de sistnämnda tar öppet avstånd från Ahl-us-Sunnah medan de förstnämnda är dolda och blandar sig med Ahl-ul-Haqq. Vi ber Allâh skona oss från dem båda.