Bevisar sekulära domstolar regeringens otro?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 81-82

Fråga: Vissa säger att styre med en annan lag än Allâhs lag är olikt otukt och andra synder.

Svar: Det angår inte oss. Följeslagaren Ibn ´Abbâs och andra sade att det är en mindre otro. Hädar en person som medvetet dömer orättvist till sin moders, faders eller väns fördel? Han hädar inte.

Fråga: Diskussionen handlar om regeringar.

Svar: Samma sak där. Däremot stiger synden. Att döma två personer orätt på en dag är värre, att döma tre personer på en dag är än värre och att döma tio personer orätt på en dag är än värre.

Fråga: Och om han horar eller stjäl?

Svar: Samma sak där, om han horar eller stjäl. Är det otro? Nej, men det sänker en fullkomlig tro.

Fråga: Bevisar inte själva domstolarna att man förlovar en annan lag än Allâhs lag?

Svar: Säger man att en person som horar också förlovar hor? Vad exkluderar det ena exemplet från det andra? Säger man till en person som horar, ägnar sig åt sodomi eller dricker sprit att han har hädat?