8. Om profeten hade hört den invändningen

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 48

Vissa som visste detta invände mot hadîthen:

Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

och sade att nattens småtimmar varierar från land till land – alltså är det omöjligt att nedstigningen sker en bestämd tid.

Självklart är en sådan invändning ful. Lika självklart är det att om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga följeslagare hade hört någon invända sådär, hade de inte bara hamnat i diskussion med honom utan också straffat honom och betraktat honom som en hycklande och beljugande avvikare.

1al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).