7. Profeter pratade inte om sådant

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 47-48

Allt utöver det är bara onödigt och distraherande. Det finns även risk att liknande fördjupningar orsakar tvivel kring muslimernas bönenischer, vilket har hänt med många lärde. Följaktligen börjar folk tro att följeslagarna och efterföljarna bad ofta mot fel håll, vilket är ett falskt antagande. Sålunda fördömde Imâm Ahmad rättelse efter stenbocken och sade:

”Det enda som har rapporterats är att Qiblah ligger mellan Öst och Väst.”

Det vill säga att ingenting har rapporterats om att den bedjande ska rätta sig efter stenbocken eller något annat stjärntecken. Ibn Mas´ûd fördömde Ka´b för att ha sagt att omloppsbanorna snurrar. Även Mâlik och andra fördömde sådant. Imâm Ahmad fördömde astrologer som sade att zenit varierar från land till land. Förmodligen fördömde de sådana spekulationer dels för att sändebuden talade inte om sådant, ehuru astrologerna sägs vara säkra på sin sak, dels för att samtalsämnet kan få allvarliga följder.