6. Astronomi i navigerande syfte

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 44-47

an-Nakha´î tillät astronomi i navigerande syfte. Enligt Harb tillät Ahmad och Ishâq studier av månens omloppsbanor. Ishâq sade också:

”Det är tillåtet att studera stjärnorna i navigerande syfte.”

Qatâdah föraktade studier av månens omloppsbanor och Ibn ´Uyaynah tillät inte dem, sade Harb. Tâwûs sade:

”Måhända medför studier av stjärnor och alfabet pankhet hos Allâh.”

Rapporterad av Harb. Humayd bin Zandjûyah rapporterade den via Tâwûs från Ibn ´Abbâs. Detta åsyftar mekanism och inte operationsanalys, ty mekanism är en falsk och förbjuden teori. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om samma ämne:

”Den som lär sig en del av astrologi lär sig en del av magi. Ju mer han lär sig av det ena desto mer lär han sig av det andra.”1

Qabîsah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att skrämma iväg fåglar, rita streck i marken och ha vidskepelser om fåglar är Satans sång.”2

Med det sagt är det falskt och förbjudet att anse att stjärnor påverkar universumet samt otro att dyrka dem och offra till dem. Däremot anser majoriteten att behövliga operationsanalyser är tillåtna i navigerande syfte.

1Abû Dâwûd (3905), Ibn Mâdjah (3726), Ahmad (2841) och al-Bayhaqî (16290). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (11019).

2Abû Dâwûd (3907), Ahmad (20623), at-Tabarânî (941) och al-Bayhaqî (16292). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (8336).