5. Studier av stamträd

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 43-44

Dessutom har det rapporterats påbud om att människan ska studera stamträd för att bevara släktbanden. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Studera era stamträd i den mån som krävs för att ni ska bevara era släktband.”1

Rapporterad av Imâm Ahmad och at-Tirmidhî.

Humayd bin Zandjûyah återberättade den via ett annat håll via Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Studera era stamträd i den mån som krävs för att ni ska bevara era släktband, och inte mer än så. Studera arabiska i den mån som krävs för att ni ska begripa Allâhs skrift, och inte mer än så. Studera stjärnorna i den mån som krävs för att ni ska hitta i mörkret ute på land och sjö, och inte mer än så.”2

I berättarkedjan finns Ibn Lahî´ah. Han återberättade också via Nu´aym bin Abî Hind som berättade att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Studera stjärnorna i den mån som krävs för att ni ska hitta i mörkret ute på land och sjö, och inte mer än så. Studera era stamträd i den mån som krävs för att ni ska bevara era släktband, och inte mer än så. Studera vad ni får och inte får göra med kvinnorna, och inte mer än så.”

Mis´ar återberättade Muhammad bin ´Ubayd som berättade att ´Umar sade:

”Studera stjärnorna i den mån som krävs för att ni ska be mot Qiblah och hitta vägen.”

1Ahmad (2/374) och at-Tirmidhî (1979). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1979).

2al-Bayhaqî i ”Shu’b-ul-Îmân” (1594).