38. Hårda hjärtan bland muslimer

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 93-95

Dessa två drag finns i våra förstörda lärde som påminner om Bokens folk:

1 – De förvränger ord. Den som studerar för ett annat ändamål än handling får ett hårt hjärta varvid han distraheras från handling. Istället sysselsätter han sig med att förvränga ord och vinkla Qur’ânen och Sunnah för att hitta kryphål med hjälp av språkliga metaforer och andra långsökta metoder. Därtill kritiserar de formuleringarna i Sunnah eftersom de inte kan göra det med Qur’ânen. De fördömer folk som vidhåller Qur’ânen och Sunnah ordagrant och beskyller dem för okunnighet och värdelöshet. Detta drag finns bland skolastiker, Tyckarnas (أهل الرأي) lärde och sufistiska filosofer och skolastiker.

2 – De glömmer bort den nyttiga kunskapen varvid deras hjärtan inte kan tillrättavisas. Istället fördömer de människor som lär sig sådant som får dem att gråta och mjuknar upp deras hjärtan och beskyller dem för hårdhet. Tyckarna citerar sina lärde hur kunskapernas frukter bevisar deras ädelhet. De menar att den som sysselsätter sig med att tolka Qur’ânen uppnår som mest att han får återberätta sin kunskap för andra människor, medan den som sysselsätter sig med deras tycke och kunskap har både rätt att ge utslag, besluta, döma och undervisa. Dessa människor påminner om dem som nämns i:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

”De uppfattar det yttre skenet av livet i denna värld och är likgiltiga för efterlivet.”1

Vad som motiverar dem till det är deras starka kärlek till jordelivet och dess position. Om de bara hade sett avhållsamt på jordelivet, längtat efter efterlivet och velat sig själva och Allâhs slavar väl, skulle de vidhållit det budskap som Allâh har sänt ned till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och uppmanat människorna detsamma. Då hade människorna präglats av gudsfruktan, nöjt sig med Qur’ânen och Sunnah och endast ett fåtal hade avvikit, ty Allâh hade låtit uppstå människor som begriper Qur’ânen och Sunnah och för tillbaka dem som har avvikit från dem. De hade inte behövt längre påhittade förgreningar med rötter i mysticism eller förbjudna kryphål som har banat vägen för förbjuden ränta och andra Allâhs förbud som har förlovats med hjälp av minsta lilla kryphål à la Bokens folk.

فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

”Men Allâh vägledde de troende i det som de med Hans tillåtelse hade kommit till skiljaktiga meningar om – Allâh leder den Han vill till en rak väg.”2

Må Allâh hylla och freda vår mästare Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare fram till Domedagen. Allâh räcker för oss och Han är den bäste förvaltaren.

130:7

22:213