36. Lite tålamod för lång vila

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 90-91

Den människa som inte nöjer sig förrän han får döma folk, ett fenomen som dagens människor kräver för att högakta och erkänna en person, byter bara ut det bättre mot det sämre och lämnar de lärdes nivå till förmån för de orättfärdigas nivå. Således sade vissa av Salaf när de avböjde domaryrket:

”Jag har studerat för att uppstå med profeterna, inte med kungarna. De lärde uppstår med profeterna och domarna uppstår med kungarna.”

Den troende måste härda lite för att uppnå en lång vila. Skulle han förtvivla och inte härda, är han som Ibn-ul-Mubârak sade:

”Den som härdar, härdar lite, och den som förtvivlar, njuter lite.”

Imâm ash-Shâfi´î sade:

Själ! Det handlar bara om några dagars tålamod;

de verkar som förvirrande drömmar

Själ! Se snabbt till att passera jordelivet

och lämna det – livet ligger därframme

Vi ber Allâh (ta´âlâ) om nyttig kunskap och vi ber Honom om skydd mot en kunskap som inte gagnar, mot ett hjärta som inte ödmjukar sig, mot en själ som inte mättas och mot en bön som inte besvaras. Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot dessa fyra drag. Lov ske Allâh, världarnas Herre. Må Allâh hylla och freda vår mästare Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.