31. Flykten från kändisskap och beröm

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 82

Vad som också kännetecknar nyttig kunskap är att dess innehavare flyr jordelivet, framför allt ledarskap, kändisskap och beröm. Att han håller sig borta från sådant och gör sitt yttersta för att undvika det bevisar hans nyttiga kunskap. Skulle han oavsiktligt och ofrivilligt hamna i någotdera, bävar han starkt för dess följder såtillvida att han tror att det hör till Allâhs straff. Exempelvis blev Imâm Ahmad mycket rädd efter att hans namn blivit känt och han erhållit ett rykte.