30. Ju kunnigare desto ödmjukare

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 81-82

al-Hasan sade:

”Den lärde är han som avhåller sig från jordelivet och längtar efter efterlivet, har kunskap om sin religion och ständigt dyrkar sin Herre.”

I en annan rapportering sade han:

”Den lärde är han som varken avundas andra, förlöjligar sämre ställda människor eller tar betalt för att lära ut den kunskap som Allâh har lärt honom.”

Liknande har också rapporterats från Ibn ´Umar.

Ju kunnigare en människa med nyttig kunskap blir, desto mer stiger hennes ödmjukhet, rädsla, underkastelse och självförnedring inför Allâh. Vissa från Salaf sade:

”Den lärde bör hälla sand på sitt huvud utav ödmjukhet för sin Herre.”

Det beror helt enkelt på att ju mer han vet och kan om sin Herre, desto mer stiger hans rädsla, kärlek, självnedvärdering och underkastelse inför Honom.