23. Kunskap handlar om gudsfruktan

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 72-73

All nyttig kunskap handlar om att behärska Qur’ânen och Sunnah, begripa deras betydelser och vidhålla dem liksom följeslagarna, efterföljarna och deras efterföljare förstod Qur’ânen, Sunnah, det lovliga och det olovliga, avhållsamhet, andlighet, vetskap och annat. Därtill ska man måna om att kunna skilja på autentiskt och svagt för att därefter måna om att hålla sig vid och förstå deras betydelse. Det räcker för den som äger förstånd och sysselsätter sig med nyttig kunskap. Den som ärligt vidhåller detta för Allâhs sak och ber Honom om hjälp, kommer Allâh att bistå, vägleda och förse med förståelse och insikt. Där och då kommer denna kunskap att ge frukt i form av gudsfruktan. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

”Ingen av Hans slavar utom de som har kunskap fruktar Allâh.”1

Ibn Mas´ûd och andra sade:

Rädsla för Allâh räcker som bevis för kunskap, och misstagelse om Allâh räcker som bevis för okunskap.”

Vissa från Salaf sade:

Kunskap handlar inte om myckna återberättelser; kunskap handlar om gudsfruktan.”

Andra sade:

Den som fruktar Allâh är lärd, och den som trotsar Allâh är olärd.”

Det finns många liknande uttalanden.

135:28