21. Skolastik och filosofi är ren ondska

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 69-70

Angående inträde i skolastik eller filosofi, så är det inget annat än ren ondska. Det finns knappast någon som går in i sådant utan att han förorenas av deras skada. Som Imâm Ahmad sade:

Ingen tittar i skolastik utan att han blir Djahmî.”

Både han och andra imamer från Salaf varnade för skolastiker ehuru dessa försvarade Sunnah.

Och vad gäller att den som tycker om innovativ skolastik och följer dess förespråkare fördömer dem som inte går in i dispyter och debatter och beskyller dem för ignorans, värdelöshet och att de inte känner Allâh eller Hans religion, så hör det bara till Satans fotspår. Vi ber Allâh skydda oss mot det.