19. Den bästa kunskapen

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 66-68

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnade om jemeniternas tro och förståelse1. Visserligen besatt jemeniterna minst tal och vetenskapliga fördjupningar, men de hade nyttig kunskap i sina hjärtan och talade endast efter behov. Det är just det som förståelse och nyttig kunskap handlar om. De bästa kunskaperna är den förklaring av Qur’ânen och Sunnah och det tal om lovligt och olovligt som rapporteras från följeslagarna, efterföljarna och deras efterföljare fram till islams kända och följda imamer som tidigare angivits. Den bästa kunskapen är att behärska det som återberättas från dem, förstå det och begripa det. Oftast är senare fördjupningar tomma på gott, förutom om det handlar om förklaring av deras ord. Vad beträffar det som går emot deras ord, så är merparten av det falskt och värdelöst. I övrigt är de förstnämndas tal tillräckligt. All sanning som finns i de senare generationernas ord finns redan i de tidigares ord, om än kortfattat. Och det finns inget falskt i de senares ord utan att deras egna ord vittnar om den falskheten. Det inser den som förstår det och reflekterar över det. De tidigare generationernas ord består av en slående innebörd och en precis metodik som senare generationer varken vägleds till eller omfattar. Den som inte tar sin kunskap från deras ord går miste om all godhet. Därtill hamnar han i en massa falskheter och blir tvungen att kolla upp de senares ords äkthet med hjälp av kritik, beröm och defekter. Den som saknar den förmågan kan inte lita på det han citerar varefter han tar fel på sanning och osanning. På samma sätt litar inte ignoranten på det som återberättas från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salaf, ty han saknar kunskap om vad som är autentiskt och svagt. Till följd av sin okunnighet kan han betrakta allt som falskt just för att han inte vet vad som är autentiskt och vad som inte är det.

1al-Bukhârî (8/98) och Muslim (1/71).