13. Tyckarnas innovativa regler

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 57

Till innovativa kunskaper hör de regler och rationella principer som Tyckarna (أهل الرأي) har uppfunnit och sedan tillämpat på förgreningsfrågor. Oavsett om deras regler stämmer överens med Sunnah eller inte, och även om de tolkat Qur’ânen och Sunnah utifrån sina principer, så har de brukat tolkningar som skiljer sig från de andras tolkningar. Det är detta som imamerna i Hidjâz och Irak har kritiserat och fördömt Tyckarnas lärde för. Ahl-ul-Hadîths imamer och lärde rättar sig efter autentiska hadîther förutsatt att de praktiserades av följeslagarna och deras efterföljare, eller åtminstone bland några av dem. Däremot är det otillåtet att praktisera något som Salaf var enade om att utelämna, ty de utelämnade bara sådant som de visste inte skulle praktiseras. ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

Anamma de åsikter som är överensstämmande med era företrädares praxis. De var kunnigare än ni.”

Vad beträffar de hadîther som går emot Madînahs praxis, så anser Mâlik att Madînahs praxis har företräde. Majoriteten gav dock företräde till hadîtherna.