Kristna kvinnor ska underordna sig sina män

Kolosserbrevet 3:18

https://www.bibeln.se/las/2k/kol

18Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. 20Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. 21Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.