4. Hadith “Varenda en av er får sin skapelse samlad…”