2. Hadith ”En dag när vi satt med Allâhs sändebud…”