Helvetet som skall upphöra

Från vissa Salaf rapporteras det att helvetet kommer att upphöra existera efter en lång tid. De argumenterar med rapporteringar där merparten är svaga. Exempelvis sägs det att ´Umar och andra sade:

Om Eldens invånare hade vistats oändligt länge i Elden skulle de en dag kommit ut ur den.”1

De säger att syndarnas sorti är inte densamma som hädarnas sorti. Syndarna lämnar helvetet efter sig medan hädarna går ut ur det efter att det slutat existera. Att lämna ett fängelse efter sig är inte detsamma som att lämna fängelset efter att det har stängts igen. Det är alltså inte hädarna som lämnar det, utan helvetet som slutar existera.

Somliga lärda har kombinerat dessa teorier och kommit fram till att dessa Salaf syftade på att syndarnas helvete skall upphöra. De kommer att vistas i den högsta nivån av helvetet. När de lämnar det upphör det att existera till skillnad från de övriga nivåerna som förblir. Den tesen är bra. Helvetet består ju av nivåer. Den högsta nivån är syndarnas boningsplats. Hädarnas nivåer skall alltså förbli för alltid.

1Svag på grund av avbräcket mellan al-Hasan al-Basrî och ´Umar bin al-Khattâb. Se ”Raf´-ul-Astâr” (1/9).