Vad är domen för att lägga två stenar vid en mans grav och en sten vid en kvinnas grav?

Fråga: Vad anser ni om dem som lägger två stenar vid en mans grav och en sten vid en kvinnas grav? Är den skillnaden föreskriven?

Svar: Den skillnaden är inte föreskriven. De lärda säger att det är harmlöst att lägga en eller två stenar vid en grav för att graven skall kännas igen så att den inte grävs upp. Beträffande skillnaden mellan mannens grav och kvinnans grav, så är den grundlös.