Höftskynke som liknar kjol

Fråga: Vad är domen för höftskynke (إزار) som liknar kjol?

Svar: Det är inte tillåtet ehuru vissa förträffliga män har sagt att det är tillåtet. Det är dock fel. al-Ladjnah ad-Dâ’imah har utfärdat utslag om att det är förbjudet.