Hela håret ska klippas

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

حكم-التحلل-من-العمرة-باخذ-شعرات-معدودة-من-الراس">https://binbaz.org.sa/fatwas/9460/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3

Fråga: En av mina vänner gjorde ´Umrah och fick reda på att det räcker att man klipper fem hårstrån för att gå ut ur Ihrâm, vilket han gjorde. Vad åligger honom nu?

Svar: Många människor saknar kunskap om den domen. Ty vissa lärde menar att några hårstrån räcker. Det är emellertid obligatoriskt att klippa hela håret, vilket är den övervägande åsikten. För hans del är det föreskrivet att klippa allt hår och avse sin andakt. Därtill är han inte ålagd något mer då han inte kände till de lärdes meningsskiljaktighet i sakfrågan. Och om han klippte sig efter vetskap om domen, så är det – om Allâh vill – tillräckligt. Annars ska han klippa allt hår när han blir upplyst om domen i sin hemstad.