Exempel på Mu´tazilahs dementi

9 – De påstår att den som hamnar i helvetet förblir däri. Rapporteringen från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger rena motsatsen:

”Allâh (´azza wa djall) skall ta ut ur Elden folk som har bränts däri och förkolnat.”1

10 – De avfärdar att Allâh har ansikte, trots att Han sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”2

11 – De förnekar att Han har två händer, trots att Han sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”3

12 – De förnekar att Han har två ögon, trots att Han sade:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

”Och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon.”4

och:

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mitt öga.”5

De dementerar också det som har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) däribland:

”Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”6

1al-Bukhârî (806) och Muslim (182).

255:26-27

338:75

454:14

520:39

6Ahmad (16745), ad-Dârimî (1/347), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/315), al-Âdjurrî (713), Ibn Abî ´Âsim (507), al-Lâlakâ’î (3/433) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/196). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (2/234). al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid. 206)