En sexmånaders ung flicka begravs i samma grav som ett sexmånaders ungt missfall

Fråga: En sexmånaders ung flicka begravdes i samma grav som ett sexmånaders ungt missfall. Är det tillåtet? Vad är domen för dem som begravde dem i samma grav om det inte är tillåtet?

Svar: Det föreskrivna är att varje död människa begravs i sin egen grav. Så har muslimernas tradition varit alltsedan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fram till idag. Men om det är behövligt att begrava minst två stycken i en och samma grav, så är det harmlöst. Det har bekräftats hos al-Bukhârî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde begrava två eller tre martyrer från Uhud i en och samma grav1. Det var ju behövligt.

Numera är det inte obligatoriskt att gräva upp flickan och missfallet som är begravda i samma grav. Tiden har gått ut. Den som begravde dem så utav okunnighet har inte syndat. Men inför varje handling inom dyrkan och annat måste man ha kunskap om Allâhs (ta´âlâ) gränser för respektive handling så att man inte faller i synd.

1al-Bukhârî (1345).