Astmatikerns inhalator i Ramadhân

Fråga: Får astmatikern bruka inhalator medan han fastar i Ramadhân?

Svar: Det får han göra. Inhalator bryter inte fastan. Det som utsöndras ur inhalatorn är upplösande gas som vidgar luftrören så att astmatikern kan andas. Alltså får astmatikern bruka inhalator medan han fastar i Ramadhân och annars. Inhalatorer är varken som mat eller dryck.