Allâhs närhet till människan

Ishâq bin Târiq underrättade oss: Ibn Khalîl berättade för oss: al-Labbân berättade för oss: al-Haddâd berättade för oss: Abû Nu´aym berättade för oss: Abû ´Alî Muhammad bin Ahmad berättade för oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Khallâd bin Yahyâ berättade för oss: Mu´arrif bin Wâsil berättade för oss: Vi var hemma hos Abû Wâ’îl när Allâhs närhet kom på tal. Han sade: ”Ja. Allâh (ta´âlâ) säger:

”Människa! Närma dig Mig med en hand så närmar Jag Mig dig med en underarm. Närma dig Mig med en underarm så närmar Jag Mig dig med en arm. Gå till Mig så springer Jag till dig.”1

1al-Bukhârî (13/325) och Muslim (2675).