19. Bönens resterande pelare

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

Rukû´, resning från Rukû´, Sudjûd på de sju kroppsdelarna, resning från Sudjûd och sittning mellan två Sudjûd. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

”Troende! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”2

Lugnet skall finnas i alla handlingar. Handlingarna måste ske i turordning. Beviset för det är hadîthen om mannen som bad fel. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Medan vi satt med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man in och bad. Därefter hälsade han på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Gå tillbaka och be; du har inte bett.” Det upprepades tre gånger varför mannen sade: ”Jag svär vid Honom som i sanning har skickat dig i form av en profet! Jag kan inte bättre än såhär. Lär mig.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Om du ställer dig upp för att be så skall du göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen. Därefter skall du gå ned i Rukû´ till dess att du är lugn däri. Därefter skall du resa dig till dess att du står rakt upp. Därefter skall du gå ned i Sudjûd till dess att du är lugn däri. Därefter skall du sätta dig upp till dess att du är lugn däri. Därefter skall du göra så i hela din bön.”3

Den sista Tashahhud är också en pelare. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade säga innan vi blev ålagda Tashahhud: ”as-Salâm med Allâh från Hans slavar. as-Salâm med den och den.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Säg inte ”as-Salâm med Allâh”. Det är Allâh som är as-Salâm. Säg i stället:

التحيات لله، و الصلوات و الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

”Högaktningen, bönerna och det goda tillkommer Allâh. Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet! Må fred vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.”4

Allâh förtjänar all sorts högaktning såsom bugning, Rukû´, Sudjûd, evighet och oändlighet. Allting som skapelsernas Herre högaktas med tillkommer Allâh. Den som ägnar något av det åt någon annan än Allâh är en otrogen avgudadyrkare.

Bönerna syftar på all tillbedjan. Det har även sagts att bönerna står för de fem bönerna.

Apropå det goda, så är Allâh god och accepterar endast goda ord och handlingar.

Därefter ber du om fred, nåd och välsignelse för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han som det bes för skall inte tillbes med Allâh.

Sedan ber du om fred för dig själv och alla andra rättfärdiga slavar i himlen och på jorden. Bön om fred är tillbedjan. Det skall bes för de rättfärdiga. De skall inte tillbes med Allâh.

Frasen ’Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh’, ingen partner har Han, betyder att du vittnar övertygat om att ingen annan än Allâh förtjänar att dyrkas. Vittnesbörden att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud betyder att han är en slav och ett sändebud som inte skall beljugas. Han skall lydas och följas. Allâh ärade honom med slaveriet. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

”Väldig vare Han som steg för steg har uppenbarat för Sin slav ett kriterium och som skall tjäna som en varning för alla folk.”5

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”6

Allâhs hyllning innebär att Han berömmer Sin slav inför det högsta sällskapet, vilket al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Abûl-´Âliyah som sade:

”Allâhs hyllning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder att Han berömmer honom och högaktar honom.”7

Det har också sagts att Hans hyllning betyder nåd. Den första åsikten är dock den korrekta.

Änglarnas hyllning är bön om förlåtelse och människornas hyllning är bön. Frasen:

اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”

och därefter hör till rekommenderade handlingar och tal.

FÖRKLARING

Härmed lyder de resterande pelarna. Han (rahimahullâh) sade:

Rukû´, resning från Rukû´, Sudjûd på de sju kroppsdelarna, resning från Sudjûd och sittning mellan två Sudjûd.”

Därtill skall det finnas lugn i alla handlingar. Handlingarna måste även utföras i turordning. Sista Tashahhud, sittningen i den, hyllningen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och två Taslîm är också pelare. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Troende! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten.”

Han (subhânah) befallde Rukû´ och Sudjûd. Ordern står för en plikt, liksom Han (ta´âlâ) sade:

اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ

Dyrka er Herre.”8

Alla dessa påbud står för en plikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”

Här står ordern för en plikt. Vi är befallda att rätta oss efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

Be liksom ni har sett mig be.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Medan vi satt med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man in och bad. Därefter hälsade han på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Gå tillbaka och be; du har inte bett.” Det upprepades tre gånger varför mannen sade: ”Jag svär vid Honom som i sanning har skickat dig i form av en profet! Jag kan inte bättre än såhär. Lär mig.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom: ”Om du ställer dig upp för att be så skall du göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen. Därefter skall du gå ned i Rukû´ till dess att du är lugn däri. Därefter skall du resa dig till dess att du står rakt upp. Därefter skall du gå ned i Sudjûd till dess att du är lugn däri. Därefter skall du sätta dig upp till dess att du är lugn däri. Därefter skall du göra så i hela din bön.”

Han lärde honom allt som kunde vara oklart för honom. Först lärde han honom tvagningen som är obligatorisk. Den bedjande skall ju vara ren. Därefter skall han vända sig mot Qiblah. Efter det gör han Takbîrat-ul-Ihrâm som är en pelare enligt samstämmigheten. Sedan sade han:

Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen.”

I en annan rapportering står det:

Därefter skall du läsa Qur’ânens inledning och det som Allâh vill.”9

Hadîthen:

Den som inte läser Bokens inledning har ingen bön.”

tolkar den aktuella hadîthen och att det man kan av Qur’ânen är al-Fâtihah och något utöver det. Att läsa al-Fâtihah är en pelare medan kapitlet efter det är rekommenderat. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Därefter skall du gå ned i Rukû´ till dess att du är lugn däri. Därefter skall du resa dig till dess att du står rakt upp. Därefter skall du gå ned i Sudjûd till dess att du är lugn däri. Därefter skall du sätta dig upp till dess att du är lugn däri. Därefter skall du göra så i hela din bön.”

Det bevisar att alla måste utföra dessa handlingar. Ty han lärde mannen som bad fel att utföra dem i hela bönen. Det finns även andra bevis för det däribland:

Be liksom ni har sett mig be.”

Han ordnade bönen i turordning: stående position, Rukû´, resning från Rukû´, Sudjûd. Det är obligatoriskt att bönen utförs i den ordningen. Vi måste be liksom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad. Vi är skyldiga att rätta oss efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty det är han som förklarade det generella i Qur’ânen. Allâh sade oinskränkt:

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ

Förrätta bönen.”10

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

Förrätta regelbundet bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”11

Det var emellertid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som klargjorde hur bönen skall bes via sina handlingar och uttalanden. På detta vis skall bönen vara ordnad.

Den sista Tashahhud är också en pelare. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praktiserade den och befallde den när han sade:

Säg i stället…”

Hans order tyder på plikt. Även Ibn Mas´ûd sade:

Vi brukade säga innan vi blev ålagda Tashahhud…”

Det bevisar att de blev ålagda den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde och befallde sina följeslagare läsa Tashahhud. Det bevisar att Tashahhud är obligatorisk. Dessutom finns det två Tashahhud. Den första är en plikt. När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) glömde bort den kompenserade han den med två Sudjûd. Därmed var hans bön korrekt. Det bevisar att första Tashahhud är bara en plikt som upphör gälla vid glömska eller okunnighet. Andra Tashahhud är däremot en pelare. Den måste finnas i alla fall. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde alltid den.

Detsamma gäller sittningen i Tashahhud. Den måste utföras i sittande position och inte i stående dito.

Också två Taslîm utgör en pelare. I varje bön gjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Taslîm till höger och vänster. Således är de en pelare. Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Be liksom ni har sett mig be.”12

All högaktning tillkommer och tillhör Allâh i tid av bugning, evighet, oändlighet, Rukû´ och Sudjûd. Allt det är dyrkan. Den som gör Rukû´ eller Sudjûd utav dyrkan för någon annan än Allâh har begått större avguderi. Det är även större avguderi att anse att någon annan än Allâh är oändlig och att de saknar början och slut. Det är bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som är evig:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

Han är den Förste och den Siste.”13

Han är oändlig.

Vad paradisets invånare beträffar, så är de skapade. Därefter kommer de att förbli i alla tider. Detsamma gäller helvetets invånare; efter att de har skapats och inträtt i helvetet på grund av sina handlingar, så kommer de att förbli i helvetet för alltid. Även paradisets invånare som har hamnat i paradiset tack vare sina handlingar förblir däri. Det är dock Allâh som låter dem förbli där för alltid. Det är en favör från Allâh till paradisets invånare och en rättvisa till helvetets invånare.

De fem bönerna och all tillbedjan hamnar under bönerna. Både obligatoriska böner och frivilliga böner hamnar under dem.

Alla goda ord och handlingar tillkommer Allâh allena.

Därefter bes det för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fred, nåd och välsignelse. Shaykhen sade:

Han som det bes för skall inte tillbes med Allâh.”

Den analysen är väldig. Det betyder att den som det bes för är i behov. Hur kan han då tillbes med Allâh? Detsamma gäller bönen för Allâhs rättfärdiga slavar. Det bevisar att de rättfärdiga får inte tillbes med Allâh, ty de själva är i behov av bön. De själva är i behov av att Allâh förlåter dem, skänker dem frid och benådar dem. Hur kan de då tillbes med Allâh?

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud betyder att jag vittnar i sanning om att ingen annan än Allâh allena förtjänar att dyrkas. Det är sanningen. Han (ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

”Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Store.”14

Du skall även vittna i sanning att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud, den siste profeten och ett sändebud från Allâh. Den som förnekar hans budskap eller att han är den siste profeten hädar.

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”15

Allâhs hyllning innebär att Han berömmer Sin slav inför det högsta sällskapet. Det har också sagts att Hans hyllning betyder nåd. Den första åsikten är dock den korrekta. När hyllningen nämns oinskränkt, innefattar den även nåden. När hyllningen och nåden nämns tillsammans står hyllningen för beröm medan nåden står för fint bemötande. Han (subhânah) sade:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

”Dem skall deras Herre hylla och innesluta i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.”16

Det vill säga, Allah kommer att berömma dem och benåda dem. Han (ta´âlâ) sade:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Det är Han och Hans änglar som hyllar er för att leda er ut ur mörkret till ljuset; och Hans barmhärtighet omsluter de troende.”17

Det vill säga, Han (subhânah) berömmer och benådar er. Så när endast hyllningen kommer på tal, inkluderar den även nåden, och när de nämns tillsammans, står hyllningen för beröm. Abûl-´Âliyah sade:

Allâhs hyllning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder att Han berömmer honom och högaktar honom.”

Ätten består av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och anhängare. Den består av hans troende hus däribland ´Alî, al-´Abbâs och andra som trodde på honom. Detsamma gäller alla som tror på honom. Alla tillhör de hans ätt. Att följeslagarna nämns efter ätten är bara en understrykning. Detta om ätt tolkas som anhängare. Och om ätt syftar på Huset, så är det för att understryka Huset eftersom det är mer specifikt än vad följeslagarna är.

Änglarnas hyllning är bön om förlåtelse och nåd för dem. Människornas hyllning är bön. I samband med begravningsbönen ber de exempelvis Allâh benåda den döde.

122:77

2al-Bukhârî (810) och Muslim (490).

3al-Bukhârî (6251) och Muslim (397).

4al-Bukhârî (835) och Muslim (402).

525:1

6al-Bukhârî (3370) och Muslim (406).

7al-Bukhârî (4797).

82:21

9Abû Dâwûd (859), Ahmad (18995) och al-Bayhaqî (2/374). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (805).

102:43

112:238

12al-Bukhârî (631).

1357:3

1422:62

15al-Bukhârî (3370) och Muslim (406).

162:157

1733:43